<div align="center"> <h1>Muzeum Niedokończonego Kolekcjonera im. Paszczaka</h1> <h3>Muzeum niedokończonych kolekcji.</h3> <p>Paszczak, paszczak, ciekawostki, kolekcje, muzeum</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/zoltyslon/paszczak/main.html" rel="nofollow">republika.pl/zoltyslon/paszczak/main.html</a></p> </div>